KONEC FAZE A /END OF PHASE A

Podjetje Pockaj d.o.o. je bilo uspešno pri pridobitvi projekta podpore zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v okviru programa Akademije trajnostne in krožne transformacije. Projekt je financiran s strani SPIRIT-a Slovenija.

Pripravili trajnostno in krožno strategijo družbe za obdobje 2023-2028, ki nam bom pomagala pri krožni transformaciji in uspešnem poslovanju v prihodnje.

Celotna vrednost projekta znaša 34.777,00EUR, od tega se 34.777,00EUR financira iz sklada Načrta za okrevanje in odpornost.

Naložbo sofinancira Evropska Unija NextGeneration EU

The company Pockaj d.o.o. was successful in obtaining a project to support startups, micro, small and medium-sized companies in the strategic sustainable and circular transformation of business within the framework of the Academy of Sustainable and Circular Transformation program.

The project is financed by SPIRIT Slovenia.
Prepared a sustainable and circular company strategy for the period 2023-2028, which will help us in circular transformation and successful business in the future.

The total value of the project amounts to EUR 34,777.00, of which EUR 34,777.00 is financed from the Recovery and Resilience Plan fund.

The investment is co-financed by the European Union NextGeneration EU